Privatumo politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Euralita, UAB nurodo, kad bendrovės valdoma internetinė svetainė “Euralita.lt” veikia pagal šioje Privatumo politikoje nurodytas taisykles ir sąlygas. Taip pat Euralita, UAB informuoja, kad ši Privatumo politika reglamentuoja ir kliento asmens duomenų kaupimą
bei tvarkymą, tų duomenų naudojimo tikslus ir kaupimo priemones, internetinėje svetainėje “Euralita.lt” esančios informacijos publikavimo taisykles bei galimus paslaugų teikimo apribojimus.

2. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS

Klientas, naudodamasis Euralita, UAB teikiamomis paslaugomis, pildydamas automatinę užklausos formą ar kokiu kitu būdu pateikdamas paslaugos teikėjui bet kokius savo asmens duomenis bei naršydamas internetinėje svetainėje solidusverslas.lt, sutinka, kad jo asmens duomenys bus tvarkomi pagal šios Privatumo politikos nuostatas ir nurodo, kad yra su jomis susipažinęs. Kilus klausimams ar neaiškumams, klientas visada turi teisę kreiptis į paslaugos teikėją, o pastarasis įsipareigoja jam suteikti išsamią informaciją.

3. INFORMACIJOS INTERNETINĖJE SVETAINĖJE PUBLIKAVIMAS

Euralita, UAB pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo, bet kuriuo metu keisti, atnaujinti ar visiškai pašalinti internetinėje svetainėje “Euralita.lt” esančią informaciją.

4. KLIENTO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Euralita, UAB nurodo, kad vykdo kai kurių kliento asmens duomenų kaupimą ir tvarkymą, tačiau įsipareigoja turimus duomenis naudoti tik paslaugų teikimo ar teikiamų paslaugų kokybės gerinimo tikslais (atsakydama į užklausas, teikdama pasiūlymus ar informaciją apie
teikiamų paslaugų pasikeitimus, išrašydama sąskaitas, analizuodama klientų srautus ir jų poreikius bei kt.) Taip pat Euralita, UAB įsipareigoja turimų kliento asmens duomenų neatskleisti su paslaugos teikimu nesusijusiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai priešingai  elgtis verčia įstatymas.

5. KLIENTO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRIEMONĖS

Euralita, UAB kaupia ir tvarko tuos kliento asmens duomenis, kuriuos klientas nurodo siųsdamas užklausą ar kokiu kitu būdu susisiekdamas su paslaugos teikėju. Klientų srauto analizė atliekama į klientų įrenginius, kuriais naršoma internetinėje svetainėje “Euralita.lt”, diegiant slapukus.

6. Teisė būti pamirštam

Klientas turi teisę reikalauti, kad jo duomenys būtų ištrinti iš “Euralita.lt” svetainės. Reikalavimą dėl duomenų ištrynimo pateikti el. paštu info@euralita.lt. Reikalavimas el. paštu turi būti išreikštas iš to pačio el. pašto, kuriuo yra užsiregistruota svetainėje “Euralita.lt”, priešingu atveju kliento reikalavimas nebus vykdomas.

7. GALIMI PASLAUGŲ TEIKIMO APRIBOJIMAI

Euralita, UAB nurodo, kad klientui atsisakius laikytis Privatumo politikoje nurodytų taisyklių ar nesutinkant dėl jų taikymo, paslaugos teikėjas pasilieka teisę sustabdyti ar nutraukti paslaugų teikimą. Taip pat šie apribojimai gali būti taikomi kilus įtarimams dėl pateiktų kliento asmens duomenų tikrumo ar klientui nevykdant įsipareigojimų.

8. KAS YRA SLAPUKAI IR KAM JIE NAUDOJAMI?

Slapukai (angl. cookies) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės patalpina jas naršančių vartotojų kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose. Priklausomai nuo naršyklės, ši informacija talpinama arba nedideliuose atskiruose failuose arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrame faile. Slapukus naudoja daugelis pažangių internetinių svetainių Lietuvoje ir užsienyje. Slapukai gali būti patalpinti tik, jei tą leidžia Jūsų įrenginio nustatymai.

Euralita, UAB svetainėje slapukai naudojami tam, kad būtų galima nustatyti, ar asmenys iš Jūsų įrenginio jau lankėsi mūsų svetainėse, įsiminti atliktus veiksmus, pateikti Jums aktualiausią informaciją, rinkti apibendrintą svetainės lankomumo statistiką.

9. MŪSŲ SVETAINĖJE NAUDOJAMŲ SLAPUKŲ SĄRAŠAS:

Slapukų tipai

  • ryšio seanso slapukai, nustatomi lankymosi Interneto tinklalapyje laikotarpiui iki uždarant interneto naršyklę;
  • nuolatiniai slapukai, saugomi ir nustatomi vartotojo kompiuteryje tam tikram laikui ir naudojami pakartotinai apsilankius Interneto tinklalapyje;
  • trečiųjų šalių slapukai, nustatomi siekiant užtikrinti kitų interneto tinklalapių turinio atvaizdavimą;
10. ATSKIRI TIEKĖJAI:

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV (toliau – „Google”).
„Google“ papildinių apžvalgą galite peržiūrėti čia: www.developers.google.com.

Lankantis vienoje iš mūsų svetainių, kurioje yra toks Papildinys, jūsų naršyklė sukurs tiesioginę
nuorodą į atitinkamo teikėjo serverius. Papildinio turinį atitinkami teikėjai tiesiogiai perduoda į jūsų naršyklę, kuri jį įterpia į svetainę.

Integruodami Papildinį teikėjai gauna informaciją, kad jūsų naršyklė pasiekė atitinkamą mūsų svetainės puslapį, net jei neturite profilio ar paskyros pas teikėją arba jei prieigos metu nesate prisijungę. Ši informacija (įskaitant IP adresą) tiesiai iš jūsų naršyklės bus siunčiama į atitinkamo teikėjo serverį JAV ir ten saugoma.

Jei turite profilį arba paskyrą ir esate prisijungę lankydamiesi svetainėje, atitinkamas teikėjas jūsų apsilankymą mūsų svetainėje gali tiesiogiai susieti su jūsų profiliu ar paskyra. Jei atliekate veiksmus su Papildiniais, pvz., spustelėjate „+1“ mygtuką, atitinkama informacija bus
tiesiogiai perduota į atitinkamo teikėjo serverį ir ten saugoma.

Teikėjai šią informaciją gali naudoti reklamos, rinkos tyrimų ir savo puslapių kūrimo pagal poreikius tikslais. Šiam tikslui teikėjai sukuria profilius, skirtus naudojimui, pomėgiams ir ryšiams, pvz., siekiant įvertinti jūsų naudojimąsi mūsų svetaine pagal atitinkamoje
platformoje rodomas reklamas, pranešti kitiems vartotojams apie jūsų veiklą mūsų svetainėje ir pateikti kitas paslaugas, susijusias su atitinkamos platformos naudojimu.

Jei nenorite, kad teikėjai per mūsų svetainę surinktus duomenis susietų su jūsų profiliu ar paskyra, prieš lankydamiesi mūsų svetainėje turite atsijungti nuo atitinkamos platformos.

Jei norite sužinoti daugiau apie teikėjų šių duomenų rinkimo, apdorojimo ir naudojimo tikslus bei mastą, jūsų teises ir galimus privatumo apsaugos nustatymus, peržiūrėkite kiekvieno teikėjo duomenų apsaugos politiką:

Google: policies.google.com/privacy